OK
شنبه 29 شهریور 1399
Rss feed
1 2 3
صفحه اصلي
title-leftدرباره ما title-right
bg-corner

شرکت جابر ازنق شیمی
اولین تولید کننده حلال های آزمایشگاهی
و مواد اولیه دارویی

تولیدات شرکت شامل: حلال های آزمایشگاهی، اسیدها و مواد اولیه دارو با گرید USP و PA می باشد.
تلاش مدیران و پرسنل شرکت جابر ازنق شیمی بر پایه ایمان و خدمت بنا گردیده و موید این مطلب است که ایرانی همواره توانا ست و می تواند به رفیع ترین قله های علم و دانش راه یابد. بیشتر

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی:
شهرک صنعتی اشتهارد-بلوار حسابی غربی -خیابان گلشن 2
خیابان گلبن 1-گلشن 5-قطعه 1705
تلفن ثابت: 02637777845 -6
تلفن مدیریت: 09123306957
فکس: 02637777846
ایمیل : aznaghchemical@chemist.com

bg-corner
title-leftبه وب سایت جابر ازنق شیمی خوش آمدید title-right
bg-corner

شرکت جابرازنق شیمی
تولید کننده مواد اولیه دارو و حلال های آزمایشگاهی


bg-corner
title-leftآمونیاک title-right
bg-corner

    

آمونیاک (به انگلیسی: Ammonia ) با فرمول شیمیایی NH3 ،مهم‌ترین ترکیب هیدروژنهٔ ازت (نیتروژن) است که ترکیبات آن در طبیعت موجود بوده و همچنین از تجزیه مواد آلی ایجاد میگردد.
بر اساس نظریه های دانشمندان، آمونیاک و ترکیبی از گازهای متان در 4 میلیارد سال قبل و زمان پیدایش زمین در اتمسفر وجود داشته و بطور طبیعی آمونیاک در متابولیسم اسیدنوکلئیک و پروتئین جانداران وجود دارد.

آمونیاک به شکل گاز و مایع وجود داشته و گاز آمونیاک از هوا سبکتر ، بیرنگ ، بسیار تند و زننده و اشک آور بوده و در تماس با مجاری تنفسی ایجاد تحریک و اختلال کرده و باعث صدمه به فرد می گردد. مایع آمونیاک بی رنگ بوده و در تماس با پوست سوختگی شدید ایجاد میکند. 

 آمونیاک به شکل نمک آمونیاک نخستین بار توسط شیمیدان جابر بن حیان (شیمی‌دان ایرانی) Geber در قرن 8 شناخته شد.ساختار مولکولی آمونیاک

مولکول آمونیاک از یک اتم نیتروژن و سه اتم هیدروژن متصل به آن تشکیل شده است. با توجه به وجود یک جفت الکترون ناپیوندی بر روی نیتروژن، این مولکول ساختار هرم مثلثی دارد و زوایای پیوند کمتر از 109 درجه هستند. مولکول آمونیاک یک مولکول قطبی است که می‌تواند با خودش و بسیاری مولکول‌های دیگر، پیوند هیدروژنی برقرار نماید.


تولید آمونیاک

روش‌های آزمایشگاهی

روش‌های صنعتی

مهم‌ترین روش صنعتی تولید آمونیاک، فرایند هابر نام دارد که شامل تهیة آمونیاک از عناصر سازندة آن می‌باشد. در این روش، گازهای نیتروژن و هیدروژن در دمای بالا و در فشار زیاد با هم واکنش می‌دهند و آمونیاک را تولید می‌کنند. کاتالیزگرهای مختلف هم به سهولت این واکنش کمک می‌نمایند

کاربرد آمونیاک

بیشترین مورد استفاده آمونیاک در تهیه کودهای شیمیایی بوده که بیش از نیمی از تولید جهانی آمونیاک را شامل می شود و باقیمانده در سایر بخش های صنعتی ، تولید مواد منفجره ، تکنولوژی حفاری و انتقال گاز بکار گرفته میشود.


bg-corner
title-leftآمونیاک title-right
bg-corner
bg-corner